Kazi Nazrul Islam

English      Bengali

Here you will find the Poem Biday smoroney \ বিদায়-স্মরণে of poet Kazi Nazrul Islam

বিদায়-স্মরণে

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু 
   এ নহে পথের আলাপন। 
  এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে 
   শুধু হাতে হাতে পরশন।। 
  নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে 
  হ’লে পরিচিত মোদের হৃদয়ে, 
  আসনি বিজয়ী-এলে সখা হ’য়ে, 
   হেসে হ’রে নিলে প্রাণ-মন।। 
  রাজাসনে বসি’ হওনি ক’ রাজা, 
   রাজা হ’লে বসি, হৃদয়ে, 
  তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশী 
   ব্যথা পেলে তব বিদায়ে। 
  আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে 
  জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হ’য়ে, 
  হ’লে পরিজন চির-পরিচয়ে- 
   পুনঃ পাব তার দরশন, 
   এ নহে পথের আলাপন।।

Biday smoroney

pother dekha e nohey go bondhu
e nohe pother alapon.
e nohe sohosa poth-chola shesey
shudhu hatey hatey porshon
nimeshe nimeshe nobo porichoye
holey porichito moder hridoye,
asoni bijoye-ele sokha hoye,
heshe hore niley pran-mon

rajasoney bosi howni k' raja
raja holey bosi hridoye,
tai amader cheye tumi beshi
byatha pele tobe bidaye


amader shoto byathito hridoye,
jagiya rohibey tumi byatha hoye,
hole porijon chiro-porochoye-
puno pabo tar darshon,
e nohey pother alapon
[shindhu hillol]