Thomas Bracken

Here you will find the Poem God Defend New Zealand of poet Thomas Bracken

God Defend New Zealand

O Lord, God, 
of nations and of us too 
Listen to us, 
Cherish us 
Let goodness flourish, 
May your blessings flow. 
Defend 
Aotearoa 

Let all people, 
Red skin, white skin 
Maori, Pakeha, 
Gather before you 
May all our wrongs, we pray, 
Be forgiven 
So that we might say long live, 
Aotearoa 

May it be forever prestigious, 
May it go from strength to strength 
May its fame spread 
Far and wide, 
Let not strife 
Nor dissension ensue, 
May it ever be great 
Aotearoa 

Let its territory, 
Be ever enlightened 
Throughout the land, 
Let envy and dissension 
Be dispelled, 
Let peace reign 
Over 
Aotearoa. 

Let its good features endure, 
Let righteousness and honesty 
Prevail, 
Among the people of God 
Let it never be ashamed, 
But rather let its name be known 
Thereby becoming the model to emulate 
Aotearoa. 

E Ihowa Atua, (Ihoa) 
O ngä iwi mätou rä, 
Äta whakarongona; 
Me aroha noa. 
Kia hua ko te pai; 
Kia tau tö atawhai; 
Manaakitia mai 
Aotearoa. 

Öna mano tängata 
Kiri whero, kiri mä, 
Iwi Mäori Päkehä 
Rüpeke katoa, 
Nei ka tono ko ngä hë 
Mäu e whakaahu kë, 
Kia ora märire 
Aotearoa. 

Töna mana kia tü! 
Töna kaha kia ü; 
Tona rongo hei paku 
Ki te ao katoa 
Aua rawa ngä whawhai, 
Ngä tutu a tata mai; 
Kia tupu nui ai 
Aotearoa. 

Waiho töna takiwä 
Ko te ao märama; 
Kia whiti töna rä 
Taiäwhio noa. 
Ko te hae me te ngangau 
Meinga kia kore kau; 
Waiho i te rongo mau 
Aotearoa. 

Töna pai me toitü; 
Tika rawa, pono pü; 
Töna noho, täna tü; 
Iwi nö Ihoa. 
Kaua möna whakamä; 
Kia hau te ingoa; 
Kia tü hei tauira; 
Aotearoa.